↑ Terug naar Vereniging

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de ledenadministratie,
per e-mail: ledenadministratie@deringen.nl
Vermeld duidelijk: voor- en achternaam, adres, leeftijd en lestijd.

U dient rekening te houden met een opzegtermijn tot de eerstvolgende incasso.
Dat wil dus zeggen dat u het lidmaatschap alleen maar kunt stoppen
per 1 februari, 1 mei, 1 augustus of 1 november.
De penningmeester stopt dan de incassoprocedure.